O nás - Darja Shiatsu School

DarJa Shiatsu School vznikla jako první česká

škola shiatsu splňující kritéria Evropské Federace Shiatsu.

 

Výuka je zaměřena hlavně na styl Zen shiatsu

Již od roku 1997 probíhají Základní i Profesionální kurzy víkendového i blokového typu.

DARJA Shiatsu School je škola s dlouholetou tradicí, která se stále rozvíjí. Forma výuky = víkendové či blokové studium v minimální délce 500 hodin, střídání praxe shiatsu a teorie čínské či moderní medicíny i vedení kurzu a praktické výuky – se od roku 1997 nezměnila. Obsah výuky = konkrétní teoretické i praktické informace – se se zvyšující se energetickou frekvencí pole Země a osobním vývojem učitelů stále aktualizují.

Snažíme se, aby výuka shiatsu byla spojena s každodenním životem, abyste vše, co se naučíte, mohli využít nejen pro svou masérskou praxi, ale hlavně v životě. Nejde o to, jakou metodu se naučíte, ale jak ji dokážete použít v praxi a obohatit a rozzářit svůj život.

V roce 1998 se nám průkopnicky podařilo získat akreditaci od MŠMT k rekvalifikačnímu kurzu masáží shiatsu. Poté se připojily i ostatní druhy masáží, které mohou být též legislativně uznávané, ovšem také pouze jako nadstavba Sportovních a rekondičních masáží. To se změnilo s novým systémem národních kvalifikací. nyní existuje akreditace pouze na Sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, kdy po získáte osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu. poté je třeba u Autorizovaných osob složit zkoušku pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž. Náplň zkoušky a hodnotící standard naleznete zde.

Poté můžete získat již zmiňovaný Živnostenský list. Kurzy shiatsu jsou strukturovány dle požadavků Evropské federace shiatsu, získaný certifikát platí i v dalších zemích EU. Naši absolventi se s ním prokazují i v jiných částech světa - USA, Austrálie, Nový Zéland a práci masérů i shiatsu díky němu získávají.

Ze začátku je třeba vyjasnit, že se nejedná o školu tak, jak ji známe ze svých dětských či pozdějších let. Pro shiatsu nikde ve světě (tedy ani u nás) neexistuje základní či střední škola! Z legislativního hlediska se jedná o kurzy, ať už rekvalifikační či zájmové.

Oficiálně jsme byli držiteli akreditace( od r. 1998 - 2013) MŠMT k rekvalifikacím Masér/ka pro Sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví a Masér/ka pro Sportovní a rekondiční masáže se specializací na japonskou masáž SHIATSU s působností mimo oblast zdravotnictví..

Pro kurzy rekvalifikační slouží Vzdělávací institut Mgr. Darji Havelkové. Darja Shiatsu School svým názvem zastřešuje i další kurzy. Slovo school je záměrně v angličtině hlavně proto, aby nedošlo k záměně pochopení významu slova škola.

Nicméně to, co vám nabízíme je škola - škola života.

Blog

 

Přihlášení k odběru aktualit, novinek a zajímavostí z Darja Shiatsu School:

 

Kontakt:
Darja Havelková
tel.: 603 156 708
e-mail: info@shiatsu.cz