O nás - Darja Shiatsu School

Vzdělávací instituce a garance odbornosti

Darja Shiatsu School (DSS) je všem zájemcům k dispozici od roku 1997. Jejím cílem je krom předvedení co nejširší škály praktických technik shiatsu i obeznámení s teoretickými zákonitostmi moderní i tradiční čínské medicíny a hlavně jejich propojení s psychickými a duchovními aspekty člověka. Důraz je kladen hlavně na prožitek a osobní rozvoj, protože znát něco teoreticky nebo to opravdu zažít a následně žít - je veliký rozdíl.

Vzdělávací zařízení Mgr. Darji Havelkové (VZDH)

 • od roku 1998 umožňuje zájemcům získat rekvalifikaci v oboru Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví. V roce 1998 se nám též podařilo dojednat a zavést v Čechách do praxe rekvalifikaci pro japonskou masáž shiatsu. Oficiálně se tato rekvalifikace nazývá Masér pro sportovní a rekondiční masáže se specializací pro japonskou masáž shiatsu s působností mimo oblast zdravotnictví.

Oba tyto subjekty (DSS a VZDH) fungují souběžně a částečně se překrývají.

Hlavní rozdíl je v jejich zaměření:

 • DSS se snaží splnit požadavky, které jsou určeny pro praktiky shiatsu v zemích, kde shiatsu existuje o 10 let déle než u nás. Krom odborných požadavků je důležitým faktorem i osobní rozvoj praktiků (vnímání druhých i sebe sama, spojení se svým tělem, pravdivost k sobě, vnímání a překonávání svých omezení...).
 • VZDH slouží k tomu, aby umožnilo vzdělání potřebné k rekvalifikaci v České republice. Ideálně by se tato kritéria měla krýt, ale není tomu tak. Pro tuto specializovanou rekvalifikaci v ČR není mimo jiné určen ani minimální rozsah výuky, takže ji můžete získat dle úrovně zařízení již po 3 víkendech anebo po 3 letech. Důraz je zde kladen na formální a technickou stránku splnění daných podmínek. A v podstatě nikdo nemá v kompetenci hlídat skutečnou odbornou úroveň jednotlivých kurzů shiatsu.

Tuto funkci chce plnit Česká asociace shiatsu (ČAS), jejíž založení jsme iniciovali. ČAS byla přijata do Evropské federace shiatsu (ESF), což jí zajišťuje přímé spojení s požadavky na Registrované praktiky shiatsu přímo v ESF tak, aby daná kritéria zajišťovala stejnou kvalifikaci praktiků v rámci Evropy.

Základní osnova a náplň celého kurzu odpovídají kurzům uznávaným jednotlivými národními asociacemi shiatsu v zahraničí.

DSS splňuje následující podmínky:

 • minimálně 500 hodin výuky zahrnující techniky i teoretické zákonitosti shiatsu (krom klasických meridiánů i jejich prodloužení, tzv. Masunagovy dráhy)
 • tradiční čínskou medicínu
 • moderní medicínu
 • moxování, baňkování
 • energetická cvičení
 • různá určování energetické nerovnováhy (diagnostiky)
 • etiku shiatsu
 • samostatnou praxi studentů i praxi se supervizí, napsání závěrečné práce.

Podařilo se nám jako prvním v České republice získat akreditaci od MŠMT k rekvalifikačnímu kurzu masáží shiatsu. Absolvování celého kurzu je proto zárukou k získání živnostenského listu. Pokud nemáte platné osvědčení ze sportovních a rekondičních masáží či dokončenou fyzioterapii nebo rehabilitaci a chcete získat celostátně platné osvědčení, musíte si dodělat kurz Sportovních a rekondičních masáží (SRM), který je nutný jako základ pro získání osvědčení.

Samozřejmě nabízíme i kurz SRM, specialitou je jeho spojení s probíranými předměty i pro masáž shiatsu, kdy teoretické předměty a zkoušky absolvujete jen jednou, zvlášť si doděláváte praktické techniky pro SRM. Samostatně kurz SRM nenabízíme! Více informací se dozvíte v průběhu kurzu.

Darja Shiatsu School splňuje i podmínky platné v USA a Západní Evropě pro shiatsu praktiky. Spolupracujeme též s Evropskou federací shiatsu, protože západní Evropa vnímá potřebu uznávání shiatsu jako legální profese. Snažíme se sladit úroveň vzdělávání se světem, jelikož se v naší republice objevuje stále více lidí, kteří se považují za odborníky v shiatsu, ale jejich znalosti jsou základní úrovně, což samozřejmě shiatsu na pověsti nepřidá...

Odborný garant

Celé studium jako odborný garant zaštiťuje Mgr. Darja Havelková.

 • Karlova Universita Praha – pedagogické vzdělání i pro tělesnou výchovu
 • Tříletá Evropská škola shiatsu, Velká Británie
 • „Postgraduální studium“ shiatsu v Německu, Indii, Velké Británii
 • 4-letá škola Psychospirituálního léčení, Francie (učitelé z USA)
 • Kranio-sakrální terapie pod hlavičkou Upledger Institute
 • Shiatsu ve vodě – WATSU I,II a III pod hlavičkou World Aquatic Bodywork Association, USA
 • A další kurzy a semináře pro práci s tělem i duší

V odborných předmětech moderní medicíny jsou odbornicemi MUDr. Alexandra Kovářová a MUDr. Eva Krejčová.

 • Karlova Universita Praha – medicínské vzdělání
Blog

 

Přihlášení k odběru aktualit, novinek a zajímavostí z Darja Shiatsu School:

 

Kontakt:
Darja Havelková
tel.: 603 156 708
e-mail: info@shiatsu.cz