Svět shiatsu

Masáž SHIATSU

12.1.2015 | Autor: Darja Havelková | Rubrika: Shiatsu

 

 

I. Proč právě shiatsu?

 

V dnešní chaotické době, kdy není nic jisté a valí se na nás informace i tlak ze všech stran, je těžké najít bod stability a i díky virtuálnímu světu, rozpoznat to, co je skutečné – pravdivé.

Jednou z hlavních cest ke klidu a odpočinku i k rozeznání toho, co je pravdivé je cesta propojení mysli a těla. Cesty dovnitř k sobě, do svého vlastního středu. Tam jsme doma, sami u sebe a můžeme najít kontakt se svými pocity i intuicí „z břicha“. Získáme spojení s vlastním zdrojem síly, pochopení, intuice i důvěry v sebe.

Právě zde je místo pro shiatsu jako prostředku k uvolnění, regeneraci i spojení se svým zdrojem a otevření komunikace mezi mužskou virtuální myslí a ženským hmotným tělem.

Nejrychlejší a nejsnazší způsob propojení mysli a těla (mentální a fyzické složky) je skrze dech. Vědomé dýchání, kdy svou pozornost zaměříme na nádech (příjem, inspirace) a naplníme celý hrudník, břicho a skrze dechovou vlnu i celé tělo novou energií. Následuje fáze výdechu (uvolnění, pouštění, expirace), kdy můžeme pustit vše, co nás zatěžuje. Stačí se několikrát denně zaměřit na dech Hlavně, jste-li ve stresu či pod tlakem, nemůžete se pohnout z místa nebo máte obavy. Dech pomůže též návratu bdělého vědomí do přítomného okamžiku. Stačí si všimnout, že jsme uvízli ve spárech mysli, což se děje, jsme-li dlouhou dobu v minulosti (staré křivdy, pocity viny, co se stalo…) či v budoucnosti (plánování dalších kroků, co bude…).  Rozhodnete-li se tento stav změnit, pak nejrychlejší způsob návratu do přítomnosti a tedy k tělu a jeho vědomí (najednou si všimnete, že se vám nepohodlně sedí, je vám zima, ruce držíte v nepřirozené poloze, paty nejsou na zemi….) je právě dech. A dýchání nic nestojí a dýchat dokáže každý z nás. Stačí si vzpomenout!:-)

Pokud však zjistíme, že na sebe a svůj dech opakovaně zapomínáme, pak doporučuji návštěvu u některého z praktiků shiatsu. Při shiatsu se položíte, nemusíte se předtím ani svlékat (jen se hodí něco pohodlného na sebe) a naladíte se na příjem. Uklidňující hudba i zkušené ruce praktika shiatsu vám pomohou se zklidnit a uvolnit. Po chvíli zjistíte, že se zklidnil a prohloubil i váš dech. Začnete si všímat, že se propadáte do hloubky k sobě, může se stát, že i usnete, zvláště, pokud jste hodně vyčerpáni. Všimnete si, že dlaně, palce, prsty či kolena praktika shiatsu jsou přesně na místech, kde je potřebujete mít. Dotek vás uvolňuje i naplňuje. Prohřívají se a oživují právě ta místa, o kterých jste možná přestal/a mít tušení, že existují. Jsou to oblasti těla, se kterými často ztrácíte spojení, která vás netrápí bodavou a akutní bolestí, ale již dlouhodobě vás obtěžuje tupější bolest nebo máte pocit, že k vám ta část těla nepatří. Často právě zde dochází k nekontrolovanému bujení rakovinových buněk, jelikož je ta část odtržena od celku a zapomíná na původní obraz zdraví. Shiatsu je ideální prevencí, aby se psychosomatické potíže příliš neusazovaly v těle, aby nedošlo ke zhoršení subjektivních potíží i k návratu do rovnováhy, tedy stavu zdraví.

 tomu všemu je třeba, aby byl praktik shiatsu řádně vyškolen. Nestačí mít jen víkendový či několikadenní kurz. Skuteční praktici shiatsu mají za sebou kurz v trvání nejméně 2 let a nejméně 600 hodin. Tak je to dáno i Evropskou federací shiatsu. Z vnějšího pohledu a možná i z vystupování praktika se může zdát, že i po pár dnech školení shiatsu to praktik zvládá. Skutečně i to je více než dostatečné - protáhne vás a uvolní, promasíruje zatuhlá místa a budete se cítit skvěle!:-) Bude to podobné jako po thajské masáži. Ovšem bude chybět hlubší porozumění příčině daných problémů i přesná práce na meridiánech (akupunkturních drahách a jejích bodech) a kvalita doteku, načasování a vnímání jemných energetických rozdílů těla bude nejspíš úplně chybět.

Kvalitně vyškolený praktik by vám měl být schopen přečíst energetickou nerovnováhu jednak pohledem: z tváře, jazyka a držení vašeho těla a jednak dotekem: zjištěním zón v přebytku a deficitu ze zadní a přední strany těla. 

Specifikem zvláště Zen shiatsu je i kontakt s místy energeticky prázdnými, kde je cítit chlad, uzavřenost, případně tam neplyne dechová vlna. Zároveň se rozmasírovávají místa energeticky plná, která většinou bolí nebo jsou zatuhlá a vznikají kolem nich blokády proudění životní síly. Praktik Zen shiatsu si vybírá dvě nejextrémněji zasažená místa. Jejich naplněním, respektive uvolněním, nastolí v celém systému rovnováhu a vy máte šanci zjistit, jaké to je, když tělem proudí harmonicky životní síla, když se snáze nadechnete i vás něco méně či vůbec obtěžuje. Někdo mívá již po prvním shiatsu pocity znovuzrození – „nahození“ zpět k sobě i nového nadechnutí.

 

Mgr. Darja Havelková, www.shiatsu.cz (text je určen k volnému šíření v originálním znění jakoukoli formou, jen prosím uvádějte zdroj)

Registr řádně vyškolených praktiků shiatsu najdete zde: http://www.shiatsu.cz/index.php?page=absolventi

Příště: V čem je další přínos masáže shiatsu?