Kurzy Shiatsu - Darja Shiatsu School

1. ročník

Oheň: II. stupeň = 1. ročník

Transformace, intuice, spojení s Duchem - vnitřní vedení, hravost a radost

V 1. ročníku teoreticky i prakticky probíráme každý element. Nejdůležitější je prožitek daného elementu, co prožijete, už ve vás zůstane a snadněji se potom dostanete k získaným znalostem a dovednostem.

 

Základní podmínkou pro přijetí do 1.ročníku je absolvování kurzu základního, případně potvrzené prohlášení o kurzu prodělaném jinde (to je až krajní možnost, protože máme zkušenosti, že absolventi jiných základních kurzů musí dohánět některé pro nás základní znalosti a to jim na pohodě nepřidá, navíc to zdržuje celou skupinu).

V této fázi se soustředíme na pokročilejší techniku Shiatsu, naučíme se metody, jak tonizovat, zklidňovat nebo rozptýlit Ki, hlavní důraz bude kladen na práci s 12 klasickými akupunkturními meridiány, a to převážně na procítění průběhu energie, dále i Ampuku techniku (masáž břicha), a také TČM nás zavede mezi protikladné, avšak vzájemně se doplňující síly jin a jang. Naučíme se teorii o Pěti prvcích (elementech), která je základním stavebním kamenem orientální "medicíny", ukáže nám spojení mezi vnějším prostředím a emocionálními problémy.

Začneme i orgánový systém (Zangfu) a jeho funkce, čímž se naučíme vnímat člověka z pohledu TČM a zjistíme, jak se jeho nerovnováha odráží navenek i jako nemoc.
Jako protiváhu vám předložíme anatomii, která je základním kamenem moderní medicíny. Naučíme se kosti a svaly, stavbu a rozsah pohybu kloubů.

Přidáme i dvě mimořádné dráhy – Vládnoucí, Zadní střední dráhu a Dráhu početí – Přední střední. Pokusíme se vnímat jejich spojení se systémem 12 klasických drah.

Po zvládnutí všech 12 klasických drah i 2 mimořádných se zaměříme rozvíjejícími technikami i na ramena, chodidla, ruce, krk a obličej.

Zájmově se budete mít možnost seznámit i se základy práce s čakrami, s ušními svícemi nebo barevným systémem Aura somy...

Termíny a ceny

Profesionální kurz

 • (Shi 23) 28.2. - 4.3.2018 [Nejbližší nový cyklus Profesionálních kurzů - element Vody a Dřeva], 27.4. - 1.5.2018 [Element Ohně], 13.6. - 17.6.2018 [Element Země a Kovu], 19.9. - 23.9.2018 [Závěr 1.roč zkoušky],

Frekvence 5 dní jednou za 2 měsíce.

1. ročník zahrnuje celkem 160 hodin (víkendové studium 140 hodin) prezenční výuky, 20 hodin distanční výuky a 20 hodin samostatné praxe.

Podmínkou zařazení do profesionálního kurzu je absolvování kurzu základního! Hodiny ZK se započítávají do celkové hodinové dotace.

Podmínky platby: vždy část předem k rezervaci místa, poté můžete platit Profesionální kurz na 2-3 splátky. Po začátku kurzu (základního či daného ročníku) se zavazujete k platbě celého kurzu (ZK) nebo celého ročníku - peníze se tedy nevrací! Přerušit či skončit můžete po základním kurzu či po každém ročníku. Nemůžete-li se dostavit, platba bude po domluvě převedena na další možný termín daného stupně.

Cena: 27 000,- Kč za jeden ročník (20 dní)(při celkové platbě sleva 23 000,-Kč) plus platba za jídlo a ubytování cca 2200,- Kč za blok nebo 30 000,-Kč za 10 víkendů v Praze (při celkové platbě sleva 10%)

Místo konaní: Štědronín, penzion "U Vaňáčů"

 

Shiatsu 23 - blokový

  Nejbližší blokový Profesionální kurz začně 28.2. 2018.

  Místo konaní: Štědronín, penzion "U Vaňáčů"

   

  Profi shiatsu 24

  • (Shi 24) 6.11. - 10.11.2019 [bloková forma nebo], 9.11. - 10.11.2019 [úvodní víkend kombinované formy],

  Shiatsu 24 se otevře buď blokovou formou 6.11. 2019 v rámci 2 letého studia formou 5denních modulů.

  nebo kombinovanou formou víkendů v Praze a výjezdů do Jižních Čech. Úvodní víkend by byl 9.11. 2019.

  Frekvence 2-3 víkendy a výjezd na modul. Frekvence 1x měsíčně.  Celé studium trvá 2,5 roku.

  Na Základních kurzech se domluvíme, o který typ bude větší zájem. Víkendová forma v Praze se otevře na podzim 2020, konec pak červen 2023..

  Místo konaní: Štědronín, penzion "U Vaňáčů"

   

  Máte-li zájem o kurz vyplňte a odešlete naši přihlášku.

   

  Blog

   

  Přihlášení k odběru aktualit, novinek a zajímavostí z Darja Shiatsu School:

   

  Kontakt:
  Darja Havelková
  tel.: 603 156 708
  e-mail: info@shiatsu.cz